Uchwała nr 8/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: określenia kwoty, od której uzależniona jest zgoda Senatu na nabycie lub zbycie przez Akademię Ignatianum w Krakowie nieruchomości oraz innych składników majątkowych

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 8_2021_2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie_ określenia kwoty, od której uzależniona jest zgoda Senatu na naby.pdf (190 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published