Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni

Collection
projects
Download bibliographic description

Description

 • Project title: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni
 • Project title variant: Z203
 • Project number: POWR.03.05.00-00-Z203/18
 • People implementing the project: Jarosław Charchuła
 • Zespół realizujący projekt: Natalia Białek Grzegorz Kocot Monika Piech
 • Project type: wdrożeniowy
 • Date: 1.09.2019-31.08.2023
 • Name of the entity financing the project: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka II, nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18
 • Type of financing institution: Krajowa
 • Keywords: Fundusze europejskie
 • Założenia projektu: 1. podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 2. podniesienie kompetencji kadr oraz wsparcia zmian organizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego będą osiągnięte przez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Ignatianum w Krakowie
 • Strona www projektu: https://www.ignatianum.edu.pl/zintegrowany-program-rozwoju-uczelni