Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego

Collection
projects
Download bibliographic description

Description

 • Project title: Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego
 • Project title variant: ZR10
 • Project number: .03.05.00-00-ZR10/18
 • People implementing the project: Jarosław Charchuła
 • Zespół realizujący projekt:
  • Natalia Białek
  • Grzegorz Kocot
  • Monika Piech
 • Project type: wdrożeniowy
 • Date: 1.04.2019-31.12.2022
 • Name of the entity financing the project: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego, nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18
 • Type of financing institution: Krajowa
 • Keywords: Fundusze europejskie
 • Założenia projektu: wdrożenie w Akademii Ignatianum w Krakowie w okresie 45 miesięcy kompleksowych zmian projakościowych w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania Uczelni w celu dostosowania kształcenia do potrzeb Małopolski oraz współczesnej gospodarki
 • Strona www projektu: https://www.ignatianum.edu.pl/program-wzmocnienia-potencjalu-dydaktycznego-uczelni-na-rzecz-rozwoju-regionalnego