Uchwała nr 10/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: określenia wytycznych do projektowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 10_2021_2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie_ określenia wytycznych do projektowania progra.pdf (195 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Wytyczne do projektowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. (1).pdf (776 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published