Uchwała nr 12/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu Samorządu Studenckiego Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Ignatianum w Krakowie..pdf (798 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Uchwała nr 12_2021_2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie_ uchwalenia Regulaminu Samorządu Studenckiego Akademii Ignatianum.pdf (193 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published