Akademia Ignatianum w Krakowie uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami

Collection
projects
Download bibliographic description

Description

 • Project title: Akademia Ignatianum w Krakowie uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami
 • Project number: POWR.03.05.00-00-A024/20
 • People implementing the project: Andrzej Paweł Bieś
 • Zespół realizujący projekt:
  • Natalia Białek
  • Grzegorz Kocot
  • Monika Piech
 • Project type: wdrożeniowy
 • Date: 2021-01-01-2023-09-30
 • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Keywords:
  • niepełnosprawność
  • Uczelnia dostępna
 • Założenia projektu: Projekt Akademia Ignatianum w Krakowie uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami, jest kompleksową odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnościami studiującymi na Akademii Ignatianum w Krakowie. W ramach projektu przewidziano zarówno działania infrastrukturalne, jak i zakup systemów wspomagające naukę oraz bezpośrednie wsparcie w postaci działalności Biura osób ds. niepełnosprawnych. Najbardziej widocznym elementem będzie wybudowanie nowej windy dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda będzie wyposażona w system informacji tj. zapowiedź słowną informującą, na którym piętrze znajduje się winda tak, aby osoby niepełnosprawne zwiększyły swoją mobilność a tym samym by Ignatianum było bardziej dostępne dla wszystkich osób. Drugim ważnym elementem jest wzmocnienia działania Biuro ds. osób niepełnosprawnych, który będzie zajmował się m.in. pomocą doraźną w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów czy też zapewnianiem w miarę możliwości dostępu do odpowiedniego sprzętu studentom z niepełnosprawnością. Ponadto zostaną kupione systemy komputerowe ułatwiające naukę języków obcych. Dzięki czemu osoby niepełnosprawne będą mogły w pełniejszy sposób korzystać z oferty edukacyjnej naszej Uczelni. Dodatkowo zostanie przeprowadzany szereg szkoleń dla kadry Uczelni związanych z zagadnieniem niepełnosprawności.