Ks. arcybiskup Adam Kozłowiecki SJ w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1972 roku

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Ks. arcybiskup Adam Kozłowiecki SJ w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1972 roku
 • Autor/Autorzy: STANISŁAW CIEŚLAK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Nasza Przeszłość
 • Rok: 2017
 • ISSN: 0137-3218
 • Adres www:: http://www.naszaprzeszlosc.pl/tom-127.html
 • Strony od-do:
  • 221-240
  • 1.13
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • 25 Sierpnia 1972 roku, w przeddzień rozpoczęcia AA Letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium, podczas Godziny Wspomnień na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau, arcybiskup Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) wygłosił przemówienie, które stanowiło ostrzeżenie przed nienawiścią i wezwanie do budowania cywilizacji na fundamencie Ewangelii miłości i szacunku wobec każdego człowieka. Przemówienie hierarchy Koscioła zambijskiego mialo wyjatkowy wymiar, albowiem był on więźniem hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau. Po cudownym uwolnieniu z obozu w Dachau udał się do Rodezji Północnej (Obecnie Zambia) i jako misjonarz poświęcił jej 61 lat życia. Jezuita polski przywołał w przemówieniu polskiego franciszkanina Maksymiliana Marię Kolbego (1894-1941), którego rok wcześniej 17 października 1971 roku beatyfikował papież Paweł VI, i ukazał go jako wzór zwycięzcy w walce nienawiści z miłością. Podkreślał w przemówieniu, że wszyscy jesteśmy braćmi i wszyscy mamy wspólnego Ojca - Boga. Przemówienie arcybiskupa A. Kozłowieckiego odbiło się dużym echem w Niemczech. Wspominano je także w Afryce, m.in. w Zambii i Południowej Afryce. W Polsce do rozpowszechnienia przemówienia arcybiskupa A. Kozłowieckiego w obozie w Dachau przyczynił się „Tygodnik Powszechny", który opublikował je w całości we własnym tłumaczeniu w języku polskim i opatrzył dwoma zdięciami z uroczystości na terenie obozu w Dachau.
  • VISIT OF ARCHBISHOP ADAM KOZLOWIECKI SJ IN THE CONCENTRATION CAMP IN DACHAU IN 1972 On August 25 1972, the day before the start of the XX Olympic Games in Munich, during the Hours of Remembrance at the former Nazi concentration camp in Dachau. Archbishop Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) gave a speech that was a warning against hatred and a call to build a civilization on the foundation of the Gospel of love and respect for every human being. The speech of the head of the Zambian Church had a unique dimension because he was a prisoner in the Nazi concentration camps at Auschwitz and Dachau. After his miraculous liberation from the camp in Dachau, he travelled to Northern Rhodesia (now Zambia) and, as a missionary, devoted 61 years of his life to this territory. The Polish Jesuit recalled in the speech Polish Franciscan Maximilian Maria Kolbe (1894—1941), who had been beatified a year earlier, on October 17 1971, by Pope Paul VI. Archbishop Kozłowiecki portrayed Maximilian Maria Kolbe as a model winner in the light between hatred and love. In his speech, he emphasized that we are all brothers, and we all have a common Father - God. The address by Archbishop Kozłowiecki spread and resounded in Germany. It was mentioned in Africa, including Zambia and South Africa. In Poland, the responsibility of spreading the Archbishop‘s speech in the camp at Dachau was taken up by "Tygodnik Powszechny", which translated it into Polish, published in full, and included two pictures from the ceremony in the camp at Dachau.
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Ks. arcybiskup Adam Kozłowiecki SJ w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1972 roku
 • 003 $b 0000-0002-9079-4793
 • 003 $a STANISŁAW CIEŚLAK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Nasza Przeszłość
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 0137-3218
 • 014 $a http://www.naszaprzeszlosc.pl/tom-127.html
 • 015 $a 221-240
 • 016 $a 1.13
 • 017 $a polski
 • 019 $a 25 Sierpnia 1972 roku, w przeddzień rozpoczęcia AA Letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium, podczas Godziny Wspomnień na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau, arcybiskup Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) wygłosił przemówienie, które stanowiło ostrzeżenie przed nienawiścią i wezwanie do budowania cywilizacji na fundamencie Ewangelii miłości i szacunku wobec każdego człowieka. Przemówienie hierarchy Koscioła zambijskiego mialo wyjatkowy wymiar, albowiem był on więźniem hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau. Po cudownym uwolnieniu z obozu w Dachau udał się do Rodezji Północnej (Obecnie Zambia) i jako misjonarz poświęcił jej 61 lat życia. Jezuita polski przywołał w przemówieniu polskiego franciszkanina Maksymiliana Marię Kolbego (1894-1941), którego rok wcześniej 17 października 1971 roku beatyfikował papież Paweł VI, i ukazał go jako wzór zwycięzcy w walce nienawiści z miłością. Podkreślał w przemówieniu, że wszyscy jesteśmy braćmi i wszyscy mamy wspólnego Ojca - Boga. Przemówienie arcybiskupa A. Kozłowieckiego odbiło się dużym echem w Niemczech. Wspominano je także w Afryce, m.in. w Zambii i Południowej Afryce. W Polsce do rozpowszechnienia przemówienia arcybiskupa A. Kozłowieckiego w obozie w Dachau przyczynił się „Tygodnik Powszechny", który opublikował je w całości we własnym tłumaczeniu w języku polskim i opatrzył dwoma zdięciami z uroczystości na terenie obozu w Dachau.
 • 020 $a VISIT OF ARCHBISHOP ADAM KOZLOWIECKI SJ IN THE CONCENTRATION CAMP IN DACHAU IN 1972 On August 25 1972, the day before the start of the XX Olympic Games in Munich, during the Hours of Remembrance at the former Nazi concentration camp in Dachau. Archbishop Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) gave a speech that was a warning against hatred and a call to build a civilization on the foundation of the Gospel of love and respect for every human being. The speech of the head of the Zambian Church had a unique dimension because he was a prisoner in the Nazi concentration camps at Auschwitz and Dachau. After his miraculous liberation from the camp in Dachau, he travelled to Northern Rhodesia (now Zambia) and, as a missionary, devoted 61 years of his life to this territory. The Polish Jesuit recalled in the speech Polish Franciscan Maximilian Maria Kolbe (1894—1941), who had been beatified a year earlier, on October 17 1971, by Pope Paul VI. Archbishop Kozłowiecki portrayed Maximilian Maria Kolbe as a model winner in the light between hatred and love. In his speech, he emphasized that we are all brothers, and we all have a common Father - God. The address by Archbishop Kozłowiecki spread and resounded in Germany. It was mentioned in Africa, including Zambia and South Africa. In Poland, the responsibility of spreading the Archbishop‘s speech in the camp at Dachau was taken up by "Tygodnik Powszechny", which translated it into Polish, published in full, and included two pictures from the ceremony in the camp at Dachau.
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa

Dublin Core