Kształtowanie kultury ekologicznej wśród uczniów klas początkowych

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Kształtowanie kultury ekologicznej wśród uczniów klas początkowych
 • Autor/Autorzy: Piotr Kowolik (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Nauczyciel i Szkoła
 • Rok: 2017
 • ISSN: 1426-9899
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/926/1006
 • Strony od-do:
  • 121-132
  • 0.65
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • W artykule zdefiniowane zostały pojęcia występujące w tekście opracowania. Zaprezentowano kategorie celów edukacji ekologicznej (poznawcze, kształcące); sfery tejże edukacji: opisowo-techniczną instrumentalną i aksjologiczno-normatywną. Scharakteryzowano podstawowe metody badawcze w zakresie edukacji ekologicznej, a także formy pracy z dziećmi klas początkowych rozwijające wiedzę i umiejętności oraz postawy w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
  • The fostering of an environmentally-friendly attitude among first year students In the article are defined terms used in the text of the study. Categories of environmental education (cognitive, educational) are presented together with the sphere of that education: descriptive and technical instrumental and axiological-normative. It is characterized by basic research methods in the field of environmental education and the forms of working with early school children in developing their knowledge, skills and attitudes in the field of environmental protection.

MARC

 • 002 $a Kształtowanie kultury ekologicznej wśród uczniów klas początkowych
 • 003 $a Piotr Kowolik (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Nauczyciel i Szkoła
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 1426-9899
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/926/1006
 • 015 $a 121-132
 • 016 $a 0.65
 • 017 $a polski
 • 019 $a W artykule zdefiniowane zostały pojęcia występujące w tekście opracowania. Zaprezentowano kategorie celów edukacji ekologicznej (poznawcze, kształcące); sfery tejże edukacji: opisowo-techniczną instrumentalną i aksjologiczno-normatywną. Scharakteryzowano podstawowe metody badawcze w zakresie edukacji ekologicznej, a także formy pracy z dziećmi klas początkowych rozwijające wiedzę i umiejętności oraz postawy w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
 • 020 $a The fostering of an environmentally-friendly attitude among first year students In the article are defined terms used in the text of the study. Categories of environmental education (cognitive, educational) are presented together with the sphere of that education: descriptive and technical instrumental and axiological-normative. It is characterized by basic research methods in the field of environmental education and the forms of working with early school children in developing their knowledge, skills and attitudes in the field of environmental protection.

Dublin Core