Liturgical Content in Newsletters from Selected Catholic Parishes in Bedford

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Liturgical Content in Newsletters from Selected Catholic Parishes in Bedford
 • Autor/Autorzy: PAWEŁ MACIASZEK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Veritati et Caritati
 • Rok: 2017
 • ISSN: 2354-0311
 • Adres www:: http://wydawnictwo.wit-czestochowa.pl/Editor/assets/tom%209/321-336.pdf
 • Strony od-do:
  • 321-336
  • 0.95
 • Język: polski
 • Abstrakt: W tekście zaprezentowano treści umieszczane w parafialnych biuletynach wydawanych przez katolickie wspólnoty w Bedford w Anglii. Dokładniej opisane zostały zamieszczane w tych pismach informacje dotyczące życia liturgicznego; wśród nich wymienić należy te, które odnoszą się do roku kościelnego, celebrowanych mszy świętych, udzielania pozostałych sakramentów, możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu, udziału świeckich w sprawowanej liturgii, charakteru organizowanych pielgrzymek, nieustannej potrzeby angażowania się parafian w poprawną celebrację świętych obrzędów. Artykuł składa się z trzech zasadniczych części: w pierwszej, wskazane zostały umieszczane w biuletynach treści nie związane bezpośrednio z celebracjami liturgicznymi; w drugiej, wymienione zostały te, które odnoszą się do sprawowania świętych obrzędów; w trzeciej, opisano znaczenie podawanych w pismach parafialnych treści liturgicznych dla każdego z parafian i tworzonej przez nich wspólnoty. Dokonana prezentacja umieszczanego w rzeczonych biuletynach liturgicznego przekazu potwierdza prawdy o jego znaczącej roli w życiu człowieka. Treści te spełniają zarówno funkcje informacyjne, jak i formacyjne. Wykorzystywanie pisma parafialnego w działalności duszpasterskiej wskazuje na to, że warto publikować je systematycznie. Dokonujące się w ten sposób informowanie i ewangelizowanie sprawia, że członkowie danej wspólnoty parafialnej stają się z nią nic tylko coraz bardziej związani, lecz także za nią odpowiedzialni. Jako chrześcijanie coraz dokładniej znają prawdy wiary i wartość przestrzegania w codziennym życiu ewangelicznych zasad. Efektem formacji liturgicznej wiernych jest ich stały wysiłek w budowie konkretnej społeczności parafialnej. Każda taka wspólnota staje się silniejsza wtedy, kiedy tworzący ją uczestniczą w obrzędach liturgicznych we właściwy sposób, czyli pełny, aktywny i świadomy.
 • Dyscyplina: nauki teologiczne

MARC

 • 002 $a Liturgical Content in Newsletters from Selected Catholic Parishes in Bedford
 • 003 $b 0000-0003-2713-4968
 • 003 $a PAWEŁ MACIASZEK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Veritati et Caritati
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 2354-0311
 • 014 $a http://wydawnictwo.wit-czestochowa.pl/Editor/assets/tom%209/321-336.pdf
 • 015 $a 321-336
 • 016 $a 0.95
 • 017 $a polski
 • 019 $a W tekście zaprezentowano treści umieszczane w parafialnych biuletynach wydawanych przez katolickie wspólnoty w Bedford w Anglii. Dokładniej opisane zostały zamieszczane w tych pismach informacje dotyczące życia liturgicznego; wśród nich wymienić należy te, które odnoszą się do roku kościelnego, celebrowanych mszy świętych, udzielania pozostałych sakramentów, możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu, udziału świeckich w sprawowanej liturgii, charakteru organizowanych pielgrzymek, nieustannej potrzeby angażowania się parafian w poprawną celebrację świętych obrzędów. Artykuł składa się z trzech zasadniczych części: w pierwszej, wskazane zostały umieszczane w biuletynach treści nie związane bezpośrednio z celebracjami liturgicznymi; w drugiej, wymienione zostały te, które odnoszą się do sprawowania świętych obrzędów; w trzeciej, opisano znaczenie podawanych w pismach parafialnych treści liturgicznych dla każdego z parafian i tworzonej przez nich wspólnoty. Dokonana prezentacja umieszczanego w rzeczonych biuletynach liturgicznego przekazu potwierdza prawdy o jego znaczącej roli w życiu człowieka. Treści te spełniają zarówno funkcje informacyjne, jak i formacyjne. Wykorzystywanie pisma parafialnego w działalności duszpasterskiej wskazuje na to, że warto publikować je systematycznie. Dokonujące się w ten sposób informowanie i ewangelizowanie sprawia, że członkowie danej wspólnoty parafialnej stają się z nią nic tylko coraz bardziej związani, lecz także za nią odpowiedzialni. Jako chrześcijanie coraz dokładniej znają prawdy wiary i wartość przestrzegania w codziennym życiu ewangelicznych zasad. Efektem formacji liturgicznej wiernych jest ich stały wysiłek w budowie konkretnej społeczności parafialnej. Każda taka wspólnota staje się silniejsza wtedy, kiedy tworzący ją uczestniczą w obrzędach liturgicznych we właściwy sposób, czyli pełny, aktywny i świadomy.
 • 966 $a nauki teologiczne
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Dziennikarstwa

Dublin Core