Wychowanie do wolności i odpowiedzialności jako istotne ogniwo współczesnej profilaktyki społecznej

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Wychowanie do wolności i odpowiedzialności jako istotne ogniwo współczesnej profilaktyki społecznej
 • Autor/Autorzy: Karolina Kmiecik-Jusięga (Autor)
 • Nazwa czasopisma: PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE
 • Rok: 2018
 • ISSN: 0552-2188
 • DOI: 10.5604/01.3001.0012.2877
 • Adres www:: https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/articlesList?issueId=11527
 • Strony od-do:
  • 3-8
  • 0.5
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • W artykule podjęty jest temat wolności i odpowiedzialności w kontekście pracy wychowawczej i profilaktycznej wobec dzieci i młodzieży. Autorka po przeprowadzenie warsztatów z pedagogami – praktykami podjęła temat tych wartości uznając je za kluczowe w formowaniu szeroko pojętej dojrzałej osobowości wychowanka oraz procesie wychowania ujętego jako wspieranie w rozwoju psychofizycznym, społecznym i duchowym
  • The article focuses on the issue of freedom and responsibility in the context of educational and preventive work for children and young people. Having carried out the workshops with pedagogues and practitioners, the author recognised these values as crucial in shaping a broadly understood mature personality of the pupil and also in the process of education seen as a support in psychophysical, social, and spiritual development.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Wychowanie do wolności i odpowiedzialności jako istotne ogniwo współczesnej profilaktyki społecznej
 • 003 $a Karolina Kmiecik-Jusięga (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 0552-2188
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0012.2877
 • 014 $a https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/articlesList?issueId=11527
 • 015 $a 3-8
 • 016 $a 0.5
 • 017 $a polski
 • 019 $a W artykule podjęty jest temat wolności i odpowiedzialności w kontekście pracy wychowawczej i profilaktycznej wobec dzieci i młodzieży. Autorka po przeprowadzenie warsztatów z pedagogami – praktykami podjęła temat tych wartości uznając je za kluczowe w formowaniu szeroko pojętej dojrzałej osobowości wychowanka oraz procesie wychowania ujętego jako wspieranie w rozwoju psychofizycznym, społecznym i duchowym
 • 020 $a The article focuses on the issue of freedom and responsibility in the context of educational and preventive work for children and young people. Having carried out the workshops with pedagogues and practitioners, the author recognised these values as crucial in shaping a broadly understood mature personality of the pupil and also in the process of education seen as a support in psychophysical, social, and spiritual development.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core