Przyczynek do historii nauki i kultury polskiej, czyli o odnalezionych archiwaliach Józefa Rostafińskiego (1850–1928)

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Przyczynek do historii nauki i kultury polskiej, czyli o odnalezionych archiwaliach Józefa Rostafińskiego (1850–1928)
 • Autor/Autorzy: KRZYSZTOF DUDA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Folia Historica Cracoviensia
 • Rok: 2017
 • ISSN: 0867-8294
 • DOI: 10.15633/fhc.2238
 • Adres www:: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/article/view/2238
 • Strony od-do:
  • 157-178
  • 1.15
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • "Przyczynek do historii nauki i kultury polskiej, czyli o odnalezionych archiwaliach Józefa Rostafińskiego (1850–1928)" Józef Rostafiński w 1883 r. wystosował ankietę zwaną "Odezwą", której celem było zbadanie tradycji używania roślin wśród ludu żyjącego na terytorium trzech zaborów Pierwszej Rzeczpospolitej. Rostafiński chciał dzięki temu uzyskać materiał źródłowy dotyczący zwyczajów stosowania ziół w kuchni, obrzędach i medycynie ludowej. Na podstawie uzyskanych danych wydawał publikacje naukowe. Archiwalne odpowiedzi na "Odezwę" Rostafińskiego w dużej części zostały zachowane w zbiorze Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast część uznawano za zaginioną. W 2014 r. w dokumentach po prof. Tadeuszu Wilczyńskim ze Lwowa odnaleziono odpowiedzi związane z "Odezwą" oraz inne dokumenty, np. listy Pawła Smolikowskiego CR, Jana Karłowicza, które zasygnalizowano w artykule.
  • "A contribution to the history of Polish science and culture or on the recovered archives of Józef Rostafiński (1850–1928)" In 1883, Józef Rostafiński launched a questionnaire, called the "Appeal" ("Odezwa"), the objective of which was to look into the tradition of using plants among the people living in the three territories of the First Polish Commonwealth annexed in the partitions. Thereby, Rostafiński wanted to obtain source material concerning the custoims related to the use of herbs in cooking, rituals and folk medicine. Based on the data obtained, he published scientific works. The archival responses to Rostafiński’s "Appeal" were largely preserved in the collection of the Jagiellonian University. However, a portion was considered lost. In 2014, they were found among the documents left by Prof. Tadeusz Wilczyński of Lviv. Among the recovered archives of Rostafiński there are responses to the "Appeal" as well as other documents, e.g. letters by Paweł Smolikowski CR and Jan Karłowicz, which will be mentioned in the paper.
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Przyczynek do historii nauki i kultury polskiej, czyli o odnalezionych archiwaliach Józefa Rostafińskiego (1850–1928)
 • 003 $b 0000-0002-9810-2253
 • 003 $a KRZYSZTOF DUDA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Folia Historica Cracoviensia
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 0867-8294
 • 013 $a 10.15633/fhc.2238
 • 014 $a http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/article/view/2238
 • 015 $a 157-178
 • 016 $a 1.15
 • 017 $a polski
 • 019 $a "Przyczynek do historii nauki i kultury polskiej, czyli o odnalezionych archiwaliach Józefa Rostafińskiego (1850–1928)" Józef Rostafiński w 1883 r. wystosował ankietę zwaną "Odezwą", której celem było zbadanie tradycji używania roślin wśród ludu żyjącego na terytorium trzech zaborów Pierwszej Rzeczpospolitej. Rostafiński chciał dzięki temu uzyskać materiał źródłowy dotyczący zwyczajów stosowania ziół w kuchni, obrzędach i medycynie ludowej. Na podstawie uzyskanych danych wydawał publikacje naukowe. Archiwalne odpowiedzi na "Odezwę" Rostafińskiego w dużej części zostały zachowane w zbiorze Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast część uznawano za zaginioną. W 2014 r. w dokumentach po prof. Tadeuszu Wilczyńskim ze Lwowa odnaleziono odpowiedzi związane z "Odezwą" oraz inne dokumenty, np. listy Pawła Smolikowskiego CR, Jana Karłowicza, które zasygnalizowano w artykule.
 • 020 $a "A contribution to the history of Polish science and culture or on the recovered archives of Józef Rostafiński (1850–1928)" In 1883, Józef Rostafiński launched a questionnaire, called the "Appeal" ("Odezwa"), the objective of which was to look into the tradition of using plants among the people living in the three territories of the First Polish Commonwealth annexed in the partitions. Thereby, Rostafiński wanted to obtain source material concerning the custoims related to the use of herbs in cooking, rituals and folk medicine. Based on the data obtained, he published scientific works. The archival responses to Rostafiński’s "Appeal" were largely preserved in the collection of the Jagiellonian University. However, a portion was considered lost. In 2014, they were found among the documents left by Prof. Tadeusz Wilczyński of Lviv. Among the recovered archives of Rostafiński there are responses to the "Appeal" as well as other documents, e.g. letters by Paweł Smolikowski CR and Jan Karłowicz, which will be mentioned in the paper.
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa

Dublin Core

Files

Duda_Przyczynek.pdf (221 KB)

 • Licence: CC BY-NC-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published