Wsparcie dla czasopism naukowych - Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

Collection
projects
Download bibliographic description

Description

  • Project title: Wsparcie dla czasopism naukowych - Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Project number: 11/WCN/2019/1
  • Date: 15.04.2019-31.12.2020
  • Name of the entity financing the project: Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: Wsparcie dla czasopism naukowych
  • Type of financing institution: Krajowa
  • Keywords: czasopisma naukowe
  • Założenia projektu: Zakres tematyczny kwartalnika "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" obejmuje szeroko rozumianą problematykę związaną z wczesną opieką i edukacją małego dziecka, edukacją wczesnoszkolną, kształceniem przyszłych nauczycieli, historią wychowania dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym. Celem kwartalnika jest upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce i w Europie w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Czasopismo współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w celu podniesienia prestiżu i większego umiędzynarodowienia. W kwartalniku "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" publikowane są artykuły naukowe w dwóch działach: 1. Artykuły tematyczne - Thematic Articles 2. Varia Czasopismo w dziale - Artykuły tematyczne - Thematic Articles publikuje teksty przeglądowe (teoretyczne) oraz empiryczne. W dziale Varia publikujemy teksty poruszające inne, ale istotne zagadnienia związane z teorią i praktyką edukacji dzieci. Na łamach czasopisma umożliwiamy upowszechnianie wyników badań prowadzonych przez młodych naukowców (i nie tylko). Przyjmujemy również recenzje naukowe i sprawozdania z konferecji do kolejnych działów: Recenzje i Sprawozdania z konferencji