Logoprevention: A New Concept of Prevention of Risky Behaviors in Children and Adolescents Based on the Assumptions of Victor E. Frankl’s Logotherapy

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Logoprevention: A New Concept of Prevention of Risky Behaviors in Children and Adolescents Based on the Assumptions of Victor E. Frankl’s Logotherapy
 • Autor/Autorzy: Karolina Kmiecik-Jusięga (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Paedagogica Ignatiana
 • Rok: 2022
 • Tom: 25
 • Numer: 4
 • ISSN: 2299-4890
 • DOI: 10.12775/SPI.2022.4.001
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/39175
 • Strony od-do: 19-32
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Artykuł ma charakter koncepcyjno-badawczy. Celem naukowym jest zanalizowanie wybranych aspektów koncepcji logoterapii i logoteorii autorstwa Viktora E. Frankla pod kątem ich wykorzystania w procesie budowania programów zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Przedmiotem badań w niniejszym tekście jest logoterapia jako koncepcja stanowiąca podstawy teoretyczne dla procesu formowania programu profilaktyki zachowań ryzykownych. Główny problem badawczy sprowadza się do następującego pytania: Czy i w jakim zakresie logoterapia ma zastosowanie dla podstawy teoretycznej w nowej koncepcji profilaktyki zachowań ryzykownych? Metodą badawczą jest analiza źródłowa danych uzyskanych w wyniku wybiórczej kwerendy oraz wywiad jakościowy z autorem pierwszego w Polsce programu profilaktyki zachowań ryzykownych opartego na założeniach logoterapii.Autorka po wprowadzeniu w tematykę i myśl logoterapii charakteryzuje kluczowe jej pojęcie, czyli sens życia w procesie rozwoju i wychowania człowieka. Następnie omawia wybrane założenia i techniki logoterapii jako podstawy teoretyczne logoprofilaktyki, po czym przytacza przykłady praktycznego zastosowania logoteorii i logoterapii w profilaktyce społecznej w ramach programu profilaktycznego „Cuder – żyj z sensem”, realizowanego przez Fundację Wspomagającą Wychowanie „Archezja”.
  • The article is based on both theory and research. The goal is to analyze selected aspects of the concepts of logotherapy and logotheory by Viktor E. Frankl, in terms of their use in developing programs for the prevention of risky behavior of children and adolescents. The subject of research is logotherapy. This concept provides a theoretical framework for creating programs for prevention of risky behavior. The main research problem boils down to the following question: Is logotherapy applicable, and to what extent, as the theoretical basis in the new concept of risk behavior prevention? The research method is a source analysis of data obtained through a selective search and a qualitative interview with the author of the first risk behavior prevention program in Poland based on the principles of logotherapy. After introducing the ideas of logotherapy, the author describes its key concept: the meaning of life in the process of human development and upbringing. She then discusses selected principles and techniques of logotherapy as the theoretical underpinning of logoprophylaxis. In the next section, she cites the practical application of logotheory and logotherapy in social prevention, using the example of the prevention program “Cuder: Live With Meaning” run by the “Archezja” Educational Support Foundation.
 • Słowa kluczowe:
  • „Cuder – żyj z sensem”
  • Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja”
  • logoprofilaktyka
  • logoteoria w praktyce profilaktycznej
  • logoterapia
  • profilaktyka zachowań ryzykownych
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Logoprevention: A New Concept of Prevention of Risky Behaviors in Children and Adolescents Based on the Assumptions of Victor E. Frankl’s Logotherapy
 • 003 $a Karolina Kmiecik-Jusięga (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Paedagogica Ignatiana
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 25
 • 010 $a 4
 • 011 $a 2299-4890
 • 013 $a 10.12775/SPI.2022.4.001
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/39175
 • 015 $a 19-32
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Artykuł ma charakter koncepcyjno-badawczy. Celem naukowym jest zanalizowanie wybranych aspektów koncepcji logoterapii i logoteorii autorstwa Viktora E. Frankla pod kątem ich wykorzystania w procesie budowania programów zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Przedmiotem badań w niniejszym tekście jest logoterapia jako koncepcja stanowiąca podstawy teoretyczne dla procesu formowania programu profilaktyki zachowań ryzykownych. Główny problem badawczy sprowadza się do następującego pytania: Czy i w jakim zakresie logoterapia ma zastosowanie dla podstawy teoretycznej w nowej koncepcji profilaktyki zachowań ryzykownych? Metodą badawczą jest analiza źródłowa danych uzyskanych w wyniku wybiórczej kwerendy oraz wywiad jakościowy z autorem pierwszego w Polsce programu profilaktyki zachowań ryzykownych opartego na założeniach logoterapii.Autorka po wprowadzeniu w tematykę i myśl logoterapii charakteryzuje kluczowe jej pojęcie, czyli sens życia w procesie rozwoju i wychowania człowieka. Następnie omawia wybrane założenia i techniki logoterapii jako podstawy teoretyczne logoprofilaktyki, po czym przytacza przykłady praktycznego zastosowania logoteorii i logoterapii w profilaktyce społecznej w ramach programu profilaktycznego „Cuder – żyj z sensem”, realizowanego przez Fundację Wspomagającą Wychowanie „Archezja”.
 • 020 $a The article is based on both theory and research. The goal is to analyze selected aspects of the concepts of logotherapy and logotheory by Viktor E. Frankl, in terms of their use in developing programs for the prevention of risky behavior of children and adolescents. The subject of research is logotherapy. This concept provides a theoretical framework for creating programs for prevention of risky behavior. The main research problem boils down to the following question: Is logotherapy applicable, and to what extent, as the theoretical basis in the new concept of risk behavior prevention? The research method is a source analysis of data obtained through a selective search and a qualitative interview with the author of the first risk behavior prevention program in Poland based on the principles of logotherapy. After introducing the ideas of logotherapy, the author describes its key concept: the meaning of life in the process of human development and upbringing. She then discusses selected principles and techniques of logotherapy as the theoretical underpinning of logoprophylaxis. In the next section, she cites the practical application of logotheory and logotherapy in social prevention, using the example of the prevention program “Cuder: Live With Meaning” run by the “Archezja” Educational Support Foundation.
 • 021 $a „Cuder – żyj z sensem”
 • 021 $a Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja”
 • 021 $a logoprofilaktyka
 • 021 $a logoteoria w praktyce profilaktycznej
 • 021 $a logoterapia
 • 021 $a profilaktyka zachowań ryzykownych
 • 022 $a “Archezja” Educational Support Foundation
 • 022 $a “Cuder: Live With Meaning”
 • 022 $a logoprevention
 • 022 $a logotheory in preventive practice
 • 022 $a logotherapy
 • 022 $a risk behavior prevention
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Files

2022-art_Kmiecik-Jusięga K_Logoprevention A New Concept....pdf (168 KB)

 • Licence: CC BY-ND 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published