Uchwała nr 3/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 grudnia 2020 r. W sprawie: opinii dotyczącej zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia kryteriów oceny za działalność naukową w ramach oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych (2018-2021)

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 3_2020_2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 grudnia 2020 r. W sprawie_ opinii dotyczącej zarządzenia Rektora w sprawie ustalenia kryteriów oceny za działalność naukową w ramach oceny .pdf (432 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published