Uchwała nr 7/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: opinii planu rzeczowo- finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie na 2021 r.

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 7_2020_2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie_ opinii planu rzeczowo- finansowego Akademii Ignatianum w Krakowie na 2021 r..pdf (186 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published