Wzorzec dziennikarza według przekazu tygodnika katolickiego „Niedziela”

Collection
Article
Download bibliographic description

Description

 • Tytuł: Wzorzec dziennikarza według przekazu tygodnika katolickiego „Niedziela”
 • Autor/Autorzy: PAWEŁ MACIASZEK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2022
 • Tom: 38
 • Numer: 3
 • ISSN: 2081-1446
 • DOI: 10.35765/pk.2022.3803.26
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2407/2156
 • Strony od-do: 425-441
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • W tekście przybliżono wzorzec dziennikarza przedstawiony na łamach tygodnika katolickiego „niedziela”. celem prezentacji jest znalezienie odpowiedzi na pytania: W jaki sposób powinien wykonywać on swoją pracę? czy znajdują się objaśnienia, dzięki którym może dokładniej rozumieć dziennikarskie zadania i właściwie je realizować? Objaśnienia te autor odnalazł w tygodniku „niedziela”; w znajdujących się tam tekstach opisane są następujące zagadnienia związane z dziennikarstwem: misja, profesjonalizm, rzetelność, otwartość, twórczość, uczciwość, etyczność, odpowiedzialność moralna, wyrażanie miłości do Boga – Prawdy, wartości chrześcijańskie. Do realizacji wskazanego celu posłużyły także znajdujące się w „niedzieli” teksty opisujące błędne pojmowanie pracy dziennikarskiej i tworzenie złego medialnego przekazu. Dziennikarz nierozumiejący dziennikarskiej służby i odrzucający wartości odznacza się brakiem profesjonalizmu, promuje „gwiazdorski styl dziennikarstwa”, zastępuje służbę komercjalnością, posługuje się fałszywymi informacjami, zaprzestaje dążenia do prawdy i wydobywania dobra. W opracowaniu wykorzystane zostały metody: opisowa i hermeneutyczna; pozwoliły one na przedstawienie podjętego zagadnienia w świetle zgromadzonych publikacji oraz zinterpretowanie przywoływanych z nich treści. W ten sposób odnaleziono odpowiedzi na pytanie o wzorzec dziennikarza.
  • The article takes a closer look at the model journalist presented in the „niedziela” catholic weekly.  the purpose of this presentation is to find answers to the following questions: in what way should a journalist perform  his or her work? Are there explications thanks to which the journalist can understand professional tasks more precisely and carry them out more properly? The author found these explanations in the weekly “niedziela.” the following issues related to journalism are described there: mission, professionalism, reliability, openness, creativity, honesty, ethics, moral responsibility, expressing love for God as the truth, and christian values. Texts published in “niedziela“ describing misconceived journalistic work and the creation of poor media coverage also served the indicated purpose. A journalist who does not understand the principles of journalistic service and rejects its values is characterized by a lack of professionalism, promotion of “celebrity journalism,” replacing service with commercialism, using false information, not pursuing the truth and bringing out the good. The study uses descriptive and hermeneutic methods, which made it possible to present the issue in the light of the collected publications and to interpret the content cited from them. In this way, answers were found to the question concerning a model journalist.
 • Słowa kluczowe:
  • dziennikarstwo
  • dziennikarz
  • dziennikarz katolicki
  • tygodnik katolicki „niedziela”
 • Dyscyplina: nauki teologiczne

MARC

 • 002 $a Wzorzec dziennikarza według przekazu tygodnika katolickiego „Niedziela”
 • 003 $b 0000-0003-2713-4968
 • 003 $a PAWEŁ MACIASZEK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 38
 • 010 $a 3
 • 011 $a 2081-1446
 • 013 $a 10.35765/pk.2022.3803.26
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2407/2156
 • 015 $a 425-441
 • 017 $a polski
 • 019 $a W tekście przybliżono wzorzec dziennikarza przedstawiony na łamach tygodnika katolickiego „niedziela”. celem prezentacji jest znalezienie odpowiedzi na pytania: W jaki sposób powinien wykonywać on swoją pracę? czy znajdują się objaśnienia, dzięki którym może dokładniej rozumieć dziennikarskie zadania i właściwie je realizować? Objaśnienia te autor odnalazł w tygodniku „niedziela”; w znajdujących się tam tekstach opisane są następujące zagadnienia związane z dziennikarstwem: misja, profesjonalizm, rzetelność, otwartość, twórczość, uczciwość, etyczność, odpowiedzialność moralna, wyrażanie miłości do Boga – Prawdy, wartości chrześcijańskie. Do realizacji wskazanego celu posłużyły także znajdujące się w „niedzieli” teksty opisujące błędne pojmowanie pracy dziennikarskiej i tworzenie złego medialnego przekazu. Dziennikarz nierozumiejący dziennikarskiej służby i odrzucający wartości odznacza się brakiem profesjonalizmu, promuje „gwiazdorski styl dziennikarstwa”, zastępuje służbę komercjalnością, posługuje się fałszywymi informacjami, zaprzestaje dążenia do prawdy i wydobywania dobra. W opracowaniu wykorzystane zostały metody: opisowa i hermeneutyczna; pozwoliły one na przedstawienie podjętego zagadnienia w świetle zgromadzonych publikacji oraz zinterpretowanie przywoływanych z nich treści. W ten sposób odnaleziono odpowiedzi na pytanie o wzorzec dziennikarza.
 • 020 $a The article takes a closer look at the model journalist presented in the „niedziela” catholic weekly.  the purpose of this presentation is to find answers to the following questions: in what way should a journalist perform  his or her work? Are there explications thanks to which the journalist can understand professional tasks more precisely and carry them out more properly? The author found these explanations in the weekly “niedziela.” the following issues related to journalism are described there: mission, professionalism, reliability, openness, creativity, honesty, ethics, moral responsibility, expressing love for God as the truth, and christian values. Texts published in “niedziela“ describing misconceived journalistic work and the creation of poor media coverage also served the indicated purpose. A journalist who does not understand the principles of journalistic service and rejects its values is characterized by a lack of professionalism, promotion of “celebrity journalism,” replacing service with commercialism, using false information, not pursuing the truth and bringing out the good. The study uses descriptive and hermeneutic methods, which made it possible to present the issue in the light of the collected publications and to interpret the content cited from them. In this way, answers were found to the question concerning a model journalist.
 • 021 $a dziennikarstwo
 • 021 $a dziennikarz
 • 021 $a dziennikarz katolicki
 • 021 $a tygodnik katolicki „niedziela”
 • 022 $a catholic journalist
 • 022 $a catholic weekly “niedziela”
 • 022 $a journalism
 • 022 $a journalist
 • 966 $a nauki teologiczne
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Dziennikarstwa

Dublin Core

Files

2022_art_Maciaszek P_Wzorzec dzennikarza......pdf (266 KB)

 • Licence: CC BY 4.0
 • Text version: Final published
 • Availability: Published