Uchwała nr 10/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 10_2020_2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie_ powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantó.pdf (134 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published