Zarządzenie nr 4/2019/2020 Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu prawa, zarządzania i ekonomii w ramach Katedry Polityki Publicznej i Administracji w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji

Collection
Legal acts
Download bibliographic description