Uchwała nr 13/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów, doktorantów i absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 13_2020_2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie_ zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczy.pdf (127 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów, doktorantów i absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie.pdf (316 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published