Uchwała nr 14/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: zatwierdzenia wzorów dyplomów oraz dyplomów z wyróżnieniem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 14_2020_2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie_ zatwierdzenia wzorów dyplomów oraz dyplomów z wyróżnieniem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopni.pdf (174 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published