Uchwała nr 3/2019/2020 Rady Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru Karty Udokumentowania Wpływu Badań Naukowych Prowadzonych w Instytucie Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description