Uchwała nr 17/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie ks. prof. dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ Medalu Złotego za Długoletnią Służbę

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 17_2020_2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie_ wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie ks. prof. dr. hab Zbigniewowi Markowi SJ M.pdf (186 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published