Uchwała nr 8/2020/2021 Rady Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Programach Studiów (licencjackich i magisterskich) na kierunku Filozofia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Collection
Legal acts
Download bibliographic description