Uchwała nr 19/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie prof. dr. hab. Stanisławowi Głazowi SJ Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 19_2020_2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie_ wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie prof. dr. hab. Stanisławowi Głazowi SJ Med.pdf (187 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published