Uchwała nr 20/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Andrzejowi Gielarowskiemu, prof. AIK Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała nr 20_2020_2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r. W sprawie_ wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. hab. Andrzejowi Gielarowskiemu, prof. .pdf (187 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published