Zarządzenie nr 2/2019/2020 Dyrektora Instytutu Kuluroznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 października 2019 w sprawie powołania Kierowników Katedr w Instytucie Kulturoznawstwa

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie Dyrektora IK nr 2.pdf (188 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published