Uchwała nr 1/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej p. mgr Anny Bogatyńskiej-Kucharskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała_1_1022_2023_przyjęcie rozprawy Anna_Bogatyńska_Kucharskadocx.pdf (501 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published