Uchwała nr 4/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej p. mgr Elżbiety Pietrzyk-Dąbrowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała_4_2022_2023_przyjęcie rozprawy_Elżbieta_Pietrzyk_Dąbrowska.pdf (510 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published