Uchwała nr 7/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej p. mgr Moniki Trybulskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała_7_2022_2023_przyjęcie_rozprawy_Monika_Trybulska.pdf (326 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published