Uchwała nr 9/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na powtórne zdawanie egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej przez p. mgr Joannę Picewicz

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała_9_2022_2023_wyrażenia_zgody_na_powtórne_zdawania_egzaminu_doktorskiego_przez_Joannę_Picewicz.pdf (250 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published