Zarządzenie nr 2/2020/2021 Dyrektora Instytutu Neofilologii Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie mianowania p.o. Kierownika Katedry Nauk o Literaturze

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

SKM_C3110220512100300.pdf (518 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published