Zarządzenie nr 2/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów Wydziału Filozoficznego

Collection
Legal acts
Download bibliographic description