Zarządzenie nr 3/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 31 października 2018 r.

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie_nr_3_2018_2019.pdf (367 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published