Zarządzenie nr 5/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie rozwiązania: Kierunkowego Zespołu Programowego, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia, Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych i Rady Interesariuszy Zewnętrznych dla kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacja

Collection
Legal acts
Download bibliographic description