Uchwała nr 39/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny naukowej psychologia, jako dyscypliny dodatkowej, potwierdzającego uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Uchwała_39_2022_2023_w sprawie zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego z dyscypliny naukowej psychologia, jako dyscypliny dodatkowej, potwierdzającego uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK .pdf (489 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published

Załącznik do Uchwały_39_2022_2023_Zagadnienia do egzaminu doktorskiego z dyscypliny naukowej psychologia jako dyscypliny dodatkowej.pdf (2.16 MB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published