Zarządzenie nr 6/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacja

Collection
Legal acts
Download bibliographic description