Zarządzenie nr 6A/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów Wydziału Filozoficznego

Collection
Legal acts
Download bibliographic description