Zarządzenie nr 7/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania: Kierunkowego Zespołu Programowego, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia, Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych oraz potwierdzenia składu Rady Interesariuszy Zewnętrznych dla kierunku Filozofia

Collection
Legal acts
Download bibliographic description