Zarządzenie nr 8/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania: Kierunkowego Zespołu Programowego, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia, Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych kierunku Filozofia

Collection
Legal acts
Download bibliographic description