Zarządzenie nr 9/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie_nr_9_2018_2019.pdf (885 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published