Zarządzenie nr 10/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie weryfikacji efektów kształcenia przedmiotów zakończonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Collection
Legal acts
Download bibliographic description