Zarządzenie nr 11/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania: Kierunkowego Zespołu Programowego oraz Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo oraz Turystyka i rekreacja

Collection
Legal acts
Download bibliographic description