Zarządzenie nr 12/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Wdrożenia zaleceń Komisji Eksperckiej AVEPRO

Collection
Legal acts
Download bibliographic description

Files

Zarządzenie_nr_12_2018_2019.pdf (608 KB)

  • Licence: Licencja Repozytorium
  • Text version: Original author's
  • Availability: Published