Zarządzenie nr 13/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku dr. Łukasza Burkiewicza w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego

Collection
Legal acts
Download bibliographic description