Zarządzenie nr 14/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku dr Izabeli Kaczmarzyk w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego

Collection
Legal acts
Download bibliographic description