Zarządzenie nr 15/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Collection
Legal acts
Download bibliographic description