Zarządzenie nr 16/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku dr Bogusławy Bodzioch-Bryły w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego

Collection
Legal acts
Download bibliographic description