Zarządzenie nr 17/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w składzie Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku Psychologia

Collection
Legal acts
Download bibliographic description