Zarządzenie nr 19/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr hab. Moniki Stankiewicz-Kopeć kandydatki na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description