Zarządzenie nr 12/2020/2021 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego dr hab. Bogusławy Bodzioch-Bryły, kandydatki na stanowisko profesora nadzwyczajnego (uczelni) Akademii Ignatianum w Krakowie

Collection
Legal acts
Download bibliographic description